Argument

Prioritate a individului şi a comunităţii, educaţia pentru mediu ne priveşte pe toţi, fie că suntem adulţi, adolescenţi sau copii. De asemenea, acţiunile noastre trebuie să privească mediul ȋnconjurător ca pe un sistem complex format din elemente, procese şi fenomene naturale şi antropice aflate în interacţiune. Deteriorarea unui singur element produce schimbări în ansamblul său. Ocrotirea şi conservarea mediului înconjurător, utilizarea raţională, cantitativă şi calitativă a resurselor naturale determină dezvoltarea durabilă, dar şi garantarea existenţei omului şi a mediului său de viaţă.

Numeroase argumente pledează pentru ideea că mediul înconjurător, păstrat cu caracteristicile cât mai apropiate de cele ale mediului natural, va oferi avantaje ce depăşesc ca importanţă pe cele provenite dintr-o exploatare economică neraţională.

Grija şi respectul faţă de mediul înconjurător sunt elementele esenţiale care pot schimba în bine mersul unei societăţi. Începută de la vârste mici, educaţia pentru natură va forma copiilor atitudini şi convingeri ferme cu privire la necesitatea protejării mediului, îi va determina să se implice activ pentru promovarea valorilor morale în acest domeniu.

Rolul primordial al şcolii este să-l determine pe elev să înţeleagă faptul că şi el  face parte din natură, că Terra şi resursele ei sunt limitate, că această planetă funcţionează ca un sistem complex, iar dereglările produse într-un subsistem pot avea repercusiuni nebănuite, inclusiv pentru om.

Formarea atitudinilor pozitive faţă de natură şi tot ceea ce înseamnă viaţa privesc individul de la primii paşi în lume şi până la anii senectuţii. Acestea conferă educaţiei ecologice statutul de acţiune permanentă. Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive, comportamentele şi convingerile formate la o vârstă fragedă se păstrează toată viaţa. Astfel, copilul poate deveni capabil să determine responsabilităţile individuale şi colective, cooperând (lucrând în echipă) cu scopul de a soluţiona problemele de mediu apărute. Având ca punct de plecare cele învăţate, elevul va fi capabil să analizeze, să reflecteze şi să acţioneze pentru înţelegerea impactului activităţii omului asupra mediului.

Seminarul internaţional ,,Educaţia Mileniului III – Educaţia Ecologică” – reuşeşte, prin secţiunile sale, să reunească educatori, ȋnvăţători, profesori, copii şi tineri ȋntr-o manifestare valoroasă care are ca scop diseminarea unor activităţi şi idei ce animă şcoala europeană şi pe principalii săi actori. Respectul faţă de mediu transpare din exemplele de bună practică pe care le aduc ȋn lucrările lor participanţii la seminar. Acest schimb de experienţă va conduce, aşa cum şi-au propus organizatorii, la formarea unui mediu educaţional motivant pentru educabili, dar şi la dezvoltarea aptitudinilor necesare construirii unei societăţi durabile. Accentul se pune pe practicile ecologice şi pe schimbul firesc de idei şi opinii ȋn vederea valorizării acestora.

Profesor doctor Cornelia Dincă,

 Preşedinte Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie


Reclame

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s