SEMINARUL INTERNAŢIONAL ,,EDUCAŢIA MILENIULUI III – EDUCAŢIA ECOLOGICĂ” Ediţia a VIII-a

SEMINARUL INTERNAŢIONAL 

,,EDUCAŢIA MILENIULUI III – EDUCAŢIA ECOLOGICĂ”

 Ediţia a VIII-a

Educaţia ecologică este un proces care are scopul să îmbunătăţească calitatea vieţii prin asigurarea oamenilor cu „uneltele” de care au nevoie pentru a rezolva şi împiedica problemele de mediu. Educația de mediu poate ajuta oamenii să câştige cunoştinţe, deprinderi, motivaţii, valori şi angajamentul de care au nevoie pentru a gospodări eficient resursele pământului şi de a-şi asuma răspunderea pentru menţinerea calităţii mediului.

De la cea mai fragedă vârstă copiii trebuie familiarizaţi cu problemele de mediu, probleme cu care aceştia se vor confrunta în viitor. Părinţii şi membrii familiilor trebuie să participe activ, să încurajeze şi să colaboreze în trezirea interesului pentru educaţie ecologică şi calitatea mediului.

Școala joacă un rol major în educaţia privind mediul încojurător, pentru că tinerii petrec o mare parte din timp în şcoală şi pentru că este locul unde se asigură transmiterea cunoştinţelor. Pe lângă aceasta, şcoala are menirea să dezvolte atitudinea pozitivă a elevilor faţă de problemele mediului încojurător; să informeze cum afectează acţiunile umane mediul ambiant şi cum influentează mediul propria lor viaţă; să conştientizeze elevii privind importanţa creşterii calităţii mediului; să încurajeze elevii în luarea deciziilor şi de a acționa pentru protecţia mediului înconjurător; să sensibilizeze comunitatea şcolară şi cea locală faţă de problemele mediului în care trăiesc.

Păstrarea curăţeniei la locul de muncă (unitatea şcolară) şi în împrejurimi este unul dintre obiectivele educaţiei individului uman, care reuşeste să transforme teoria în convingere şi în acţiune conştientă.

Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii, cât şi sufletului elevilor. Fiecare elev trebuie să-şi asume responsabilitatea privind impactul pe care viaţa lui o are asupra vieţii celor din jurul lui. Educaţia privind mediul înconjurător este un „mod de viaţă”, de care depinde sănătatea fiecăruia dintre noi.

Problema păstrării calităţii mediului înconjurator începe cu dorinţa de a evidenţia frumosul din natură. De aceea, elevii trebuie să-şi asume responsabilitatea faţă de ce se întâmplă în mediul lor de viaţă. Comunicarea cu natura este de o mare importanţă, pentru că ajută elevii să privească natura din altă perspectivă, bazată pe înţelegere, responsabilitate şi asfel să-şi analizeze comportamentul faţă de natură, dacă are implicaţii pozitive sau negative asupra acesteia.

Educaţia pentru mediu reprezintă un scop pentru dezvoltarea durabilă a comunităţii locale, dar şi o strategie privind educaţia ecologică a tinerei generaţii. Implementarea programului Eco-şcoală presupune abordarea unei strategii de comunicare, informare şi implicare a întregii comunităţi şcolare şi locale, dar şi garanţia realizării unei strategii speciale pentru educaţia ecologică.

La Şcoala Gimnazială “Bogdan Vodă” şi Colegiul Naţional “Eudoxiu Hurmuzachi”, din Rădăuţi, programul Eco- Școala a fost implementat din anul 2005, sub îndrumarea profesorilor Cornelia şi Liviu Hatnean. Activităţile şi acţiunile demarate în cadrul programului au fost corelate cu programul activităţilor extracurriculare, fiind incluse în Proiectele de dezvoltare instituţională ale celor două unităţi de învăţământ.

După evaluarea din  anul 2008 cele două unități de învățământ rădăuțene au primit statutul de Eco- Școală și însemnul Steag Verde, iar la reevaluările din 2010 și 2012 si-au păstrat statutul și însemnul, recunoaștere a implicării instituțiilor școlare în programele de educație pentru mediul înconjurător.

Diseminarea activităţilor desfăşurate în cadrul programului Eco-Școala s-a realizat prin:

*mass-media, întâlniri cu părinţii, cadre didactice, cu directorii de la alte unităţi de învăţământ (în cadrul lectoratelor, cercurilor pedagogice şi a schimburilor de experienţă);

*participarea la concursuri pe teme de legislaţie a mediului;

*participarea la simpozioane naţionale și internaționale pe teme “Eco“;

*participarea la concursuri de reviste şcolare cu cele două reviste de atitudine ecologică: „EcoGenerații” și „EcHo”;

*desfășurarea unor proiecte educaționale realizate în parteneriat cu alte unități de învățământ.

*postarea celor mai reprezentative activităţi cu caracter ecologic pe eco- blogurile celor două unităţi şcolare: http://ecoscoala5radauti.wordpress.com/, http://ecohurmuzachi.wordpress.com/;

Și nu în cele din urmă *organizarea Seminarului Internațional „Educaţia Mileniului III– Educaţia Ecologică”- edițiile II-VIII (www.educatiaecologica.wordpress.com); 

Organizatori: 

 • Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie Bucureşti;
 • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava;
 • Eco- Colegiul Naţional „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuţi;
 • Eco- Şcoala Gimnazială „Bogdan Vodă” Rădăuţi;

Motivarea proiectului:

  Civilizaţia umană are un rol foarte important în evoluţia ecosistemelor de pe planeta noastră, omul nu conştientizează rolul deosebit pe care îl are în protejarea mediului. Este esenţial ca omul să fie educat în spiritul respectului pentru mediul înconjurător, pentru ca el să devină conştient că nu este stăpânul naturii, ci parte integrantă a acesteia.

Se impune o analiză atentă a impactului activităţilor umane asupra mediului înconjurător încă de la vârste fragede şi să creăm legăturile cu reprezentanţii comunităţilor şi ai autorităţilor locale, în vederea formării şi dezvoltării aptitudinilor necesare construirii unei societăţi durabile.

Obiectiv general:

Diseminarea activităţilor din cadrul şcolilor care implementează cu succes programele naționale și internaţionale coordonate de Foundation for Environmental Education (F.E.E.) şi Centrul Carpato-Danubian de Geoecologie România (C.C.D.G.).

Obiective urmărite:

 • Crearea premiselor pentru parteneriate de succes între instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, care pot influenţa educaţia ecologică a elevilor, între familie, şcoală şi comunitatea locală;
 • Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a preșcolarului/ elevului/ adolescentului pentru desfăşurarea unor activităţi cu caracter ecologic în vederea însuşirii unor cunoştinţe specifice domeniului ecologic;
 • Abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un mediu educaţional care să motiveze preşcolarul/ elevul/ adolescentul în procesul de protejare a naturii;
 • Încurajarea implicării cadrelor didactice, preşcolarilor/ elevilor/ adolescenților şi familiilor acestora în promovarea practicilor ecologice.

Organizatori, coordonatori ai programului mondial Eco- Școala,  prof. Cornelia și Liviu Hatnean

 INVITAȚI:

 1. Președintele Centrului CarpatoDanubian de Geoecologie România, prof. dr. Cornelia Dincă;
 2. Vicepreședintele Centrului CarpatoDanubian de Geoecologie România, Petru Dincă;
 3. Prefectul Județului Suceava, inginer Florin Sinescu;
 4. Subprefectul Județului Suceava, Constantin Harasim;
 5. Agenția pentru Protecția Mediului Suceava, inginer Iluță Cocriș;
 6. Inspectorul școlar general ISJ Suceava, prof. Gheorghe Lazăr;
 7. Inspector școlar educația formală ISJ Suceava, Coordonator Zonal Eco- School, zona Suceava, prof. Tatiana Vîntur;
 8. Directorul Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți, prof. Carmen Andronachi;
 9. Prof. dr. Constantin Cocerhan, Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava;
 10. Prof. Emilia Ciomârtan de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roman;
 11. Prof. Floarea Brăescu, Grădinița cu Program Normal „Albinuța”, Rădăuți;
 12. Ed. Cristina Caciur, Grădinița cu Program Prelungit Nr.2 „Prichindelul” Rădăuți;
 13. Director, ed. Cotor Bîrlădeanu Agapia, Grădinița cu Program Prelungit „Micul Prinț” Rădăuți.

 PROGRAMUL ACTIVITĂȚII ÎN DATA DE 1 IUNIE 2013

 1. 9.00-9.30- Primirea invitaților;
 2. 9.30-9.40- Cuvântul de  deschidere al organizatorilor- prof. Cornelia Hatnean și Liviu Hatnean;
 3. 9.40-9.45- Moment artistic: „Copiii și florile”- Solist vocal: Diana Curelar, coordonator, ed. Maria Cucu, G.P.N. „Sfânta Treime”, Rădăuți;
 4. 9.45-9.55- Cuvântul doamnei prof. dr. Cornelia Dincă, Președintele Centrului Carpato-Danubian de Geoecologie România;
 5. 9,55-10.00-  Paradă costume din materiale reciclabile- prezentată preșcolarii de la  G.P.P. Nr.2 „Prichindelul”  Rădăuți, prof. coordonatori: Cristina Caciur, Alina Fraseniuc. Mihaela Bodea, Aura Pomparău, Veronica Popescu, Daniela Covașă, Ana Pîrghie, Silvia Pomohaci, Aurelia Bodnariu, director Viorica Pascaru
 6. 10,00-10.05- Cuvântul domnului Prefect al județului Suceava, ing. Florin Sinescu;
 7. 10,05-10.10- Cuvântul domnului Inspector General al  I.S.J. Suceava, prof. Gheorghe Lazăr;
 8. 10,10-10.15- Cuvântul domnului Subprefect al județului Suceava, Constantin Harasim;
 9. 10.15- 11.00- Workshop cu tema: ,,Economisirea energiei- între deziderat și realizare„.- moderator prof. Florin Popovici; colaboratori: prof. Aspazia Băeșu, prof. Angelica Popovici, prof. Rodica Hrihor de la C.N.Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți, prof. Emilia Ciomârtan de la Școala Gimnazială Mihai Eminescu Roman, prof. dr. Constantin Cocerhan de la C. N. Mihai Eminescu Suceava.
 • Cuvântul elevei Georgiana Fădur din clasa a XII-a C- premiantă al programului internațional Litter Less 2011-2012, participantă la Workshop YRE- Litter Less octombrie- noiembrie 2012- Copenhaga (Danemarca);
 • Cuvântul studenților din Canada: Antoni Tellos, Karen Lan;

       10.  11.00-11.05- moment artistic: Cântec pentru copii ,,Păpădia”- Solist vocal: Maria Vîrtea (locul I la Etapa Zonală a Concursului Național Voinicelul”,  mai 2013), coordonator,  prof. Florița Brăescu, G.P.N.,,Albinuța”– Rădăuți;

        11.  11.05-11.10- Cuvântul doamnei Inspector educație permanentă, I.S.J. Suceava, coordonator zonal Eco- Școală, zona Suceava, prof. Tatiana Vîntur;

        12.   11.10-11.15- Parada ECO a liceenilor prezentată de elevii clasei a X-a H, prof. coordonatori: Nicoleta Mitrofan și Maria Știrbu, Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți;

        13.   11.15-11.20- Cuvântul domnului ing. Iluță Cocriș, Agenția pentru Protecția Mediului Suceava;

        14.   11.20-11.25- Prezentări video, foto, mesaje eco, elevii Vlad Băncescu, Ana-Maria Brăescu – cl. a XI-a C, Ștefan Hîj, cl. a XI-a E, GeorgianaFădur și Loredana Haureș, cl. a XII-a C;

15.   11.20-11.30- Premierea activității de voluntariat eco pentru persoanele cu implicare deosebită în activitățile Eco- prof. Cornelia Hatnean;

        16.   11.30-11.35- Prezentarea proiectului Eco, elevele: Nicoleta Dumitrescu, Alexandra Tocan, Colegiul Național Iași;

        17.   11.35-11.45- Prezentare premii secțiuni concursuri- Coordonator zonal LeAF,  zona Suceava, Coordonator program Eco-School,  Școala Gimnazială Bogdan Vodă și Colegiul Național Eudoxiu Hurmuzachi Rădăuți, prof. Cornelia Hatnean;

         18.   11.45-11.55- Cuvîntul invitaților și participantilor din județ sau țară;

19.   11.55-12.00- Concluzii, prof. dr. Cornelia Dincă, președinte C.C.D.G. România.

Moderatori: prof. Cornelia Hatnean și Liviu Hatnean

 

Anunțuri

Lasă un comentariu

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s